CarandGo

Niniejsza polityka została ostatnio zaktualizowana 03 grudnia 2018 r.

Polityka RODO

INFORMACJE O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I TWOICH PRAWACH Z TYM ZWIĄZANYCH

Zgodnie z Nową Europejską Polityką Prywatności 2016/679 pragniemy (a) poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez CARANDGO IKE dalej “FIRMA”właściciela serwisu www.carandgo.gr, (b) przekazać Ci informacje o tym przetwarzaniu oraz (c) poinformowania Cię o Twoich prawach.

Edycja twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez SPÓŁKĘ jako administratora (dane kontaktowe: telefon: 2813018134, e-mail: support@carandgo.gr, adres: Heraklion Airport. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przesyłania od firmy informacji, materiałów, komunikatów prasowych, ogłoszeń, zaproszeń, specjalnych promocji oraz telefonów związanych z działalnością SPÓŁKI. FIRMA wysyła Ci materiały komunikacyjne za pośrednictwem platformy internetowej Mailchimp (US). Twoje dane osobowe będą przechowywane przez SPÓŁKĘ tak długo, jak długo będziesz otrzymywać newsletter od SPÓŁKI iw żadnym przypadku nie dłużej niż sześć miesięcy od zakończenia wysyłania newslettera, chyba że zażądasz ich usunięcia.

Twoje prawa

Masz prawo do otrzymywania od SPÓŁKI potwierdzenie, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane i czy Twoje dane osobowe są przetwarzane, masz prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych i różnych informacji o przetwarzaniu, takich jak odbiorcy Twoich danych osobowych, okres, przez który Twoje dane osobowe będą przechowywane itp. Masz prawo zażądać kopii swoich danych osobowych, zażądać sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, które są nieprawidłowe, zażądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, które Cię dotyczą, zażądać usunięcia swoich danych osobowych, zażądać, aby Twoje dane osobowe zostały przerwanej, do otrzymania danych osobowych, którymi jesteś zainteresowany, Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formularzu nadającym się do odczytu maszynowego, do przeniesienia Twoich danych osobowych do innego podmiotu przetwarzającego, bez sprzeciwu ze strony FIRMA zażądała bezpośredniego przeniesienia Twoich danych osobowych od SPÓŁKI do innego administratora, o ile jest to technicznie wykonalne, wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym w celach marketingowych, wycofania zgody w dowolnym momencie.

W przypadku jakichkolwiek pytań, które możesz mieć w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez SPÓŁKĘ i/lub związanymi z tym prawami, pozostajemy do Twojej dyspozycji. Proszę skontaktuj się z nami.